Amazon EC2 går ner och tar stora sajter med dem – kan man lita på molnet och cloud computing? Vad gör man nu?

johan Molnet Leave a Comment

Runt klockan 10 på morgonen svensk tid onsdagen den 21:a april så började problemen för Amazons AWS-tjänst. Det började med prestandaproblem men övergick sedan i ren nertid för några av de största webbplatserna på nätet. Det inkluderade Reddit, Quora, Foursquare och Hootsuite för att nämna några. Vi på City Network använder tex Co-Tweet och även de var nere i mer …

Amazon EC2 goes down and takes major sites off line – can cloud computing be trusted? What to do now?

Özgür Bal City Cloud, Cloud Computing Leave a Comment

At about 1 AM pacific time Wednesday the 21st of April Amazon AWS – Cloud Computing started having performance issues that escalated to something that has taken down lots of major sites down including reddit, Quora, Foursquare and Hootsuite to mention a few. At City Network we use Co-Tweet as our preferred Twitter app. Co-Tweet was also down for more …

Lägre priser gäller från och med idag.

johan NEWS-sv 1 Comment

Idag sänker vi priserna på ett antal saker i City Cloud. Vi har från start haft målet att normalanvändaren inte skall behöva betala för dataöverföring. För att forsätta och hålla detta målet så höjer vi gränsen till 1000 GB dataöverföring som ingår i varje virtuell maskin. Detta är oavsett vilken typ av överföring du gör. Andra förändringar är som följer: …