Funktioner & Verktyg

Molnlagring

Enkel lagring av information i molnet


Tillsammans med beräkningskraft och nätverksfunktionalitet är molnlagring den tredje och sista beståndsdelen i en virtuell instans som i sin tur utgör grunden i all it-infrastruktur. I City Cloud erbjuder vi tre olika typer av funktioner för lagring - block, objekt och image storage som kan användas på en rad olika sätt när du bygger upp din infastruktur i molnet. Lagringsfunktionerna i City Cloud drivs av en uppsättning OpenStack projekt som heter Cinder, Swift och Glance.


Block storage

Object storage

Image storage

Lagring av data i City Cloud
Precis som för de övriga grundläggande funktionerna i City Cloud provisioneras volymer och annan typ av molnlagring i City Controlpanel (CCP), vårt användarsystem för molndrift. Här kan du skapa, utöka, ansluta och lösgöra lagringsvolymer från dina virtuella instanser och och lagra dina egna images. Du kan också ta ögonblicksbilder av dina virtuella instanser och volymer för att använda dem som backuper eller mallar när du bygger ut din it-infrastruktur. Genom att använda AWS S3 API:er eller OpenStack Swift API:er, kan du enkelt koppla samman olika datakällor direkt till City Cloud Object Storage och automatiskt lagra stora mängder information. 

Lagring av data i City Cloud
City Cloud Object Storage är skapat för att vara extremt motståndskraftigt och ger en årlig data durability om 99,999%. Detta säkerställer vi genom att sprida data över flera sk. feldomäner i en redundant konfiguration för att skydda mot potentiella maskinvarufel. Dataintegritet övervakas ständigt och fel upptäcks och repareras automatiskt. Alla system övervakas dygnet runt av våra professionella team för att säkerställa att all data är tillgänglig när som helst.

Fördelarna med att lagra din information i ett svenskt moln

 
Disaster recovery

Disaster recovery i City Cloud inkluderar 10 versioner av dina block storage instanser utan extra kostnad. Funktionen säkerställer att du alltid har möjligheten att återfå data från 10 dagar tillbaka i tiden.

 
Elasticitet

Volymer kan enkelt flyttas mellan virtuella instanser och utökas direkt i vårt användarsystem. Du kan också ta en ögonblicksbild av en volym eller skapa en ny image från en volym när du bygger din it-infrastruktur i molnet.

 
Beständighet

Alla lagringsfunktioner som finns i City Cloud är beständiga och raderas endast på ditt kommando. Du behöver alltså aldrig oroa dig för att information går förlorad när du stoppar virtuella instanser i City Cloud.

Virtualisera din it-infrastruktur i City Cloud


Kom igång
Välj språk
City Cloud är en tjänst från City Cloud är en tjänst från City Network
Välj språk
City Cloud är en tjänst från

City Cloud är en tjänst från City Network