Utforska

Projekt och Funktioner

OpenStack projekt och funktioner i City Cloud


En lista över tillgängliga och planerade OpenStack-projekt och funktioner i City Cloud.


Denna matris visar våra OpenStack-tjänster samt vilka versioner vi erbjuder i våra publika regioner. Vissa funktioner som dedikerade servrar och High Performance Computing är inte en del av den officiella OpenStack-projektportfolion och är därmed markerad med (*). Dessa funktioner presenteras i denna matris för att visa på vårt totala publika erbjudande. Alla framtida lanseringsdatum är ungefärliga och kan komma att justeras.

OpenStack Versions

  Frankfurt London Stockholm Karlskrona New York Dubai Tokyo
Public Cloud Rocky Rocky Rocky Rocky Ocata Queens Pike
Private Cloud Latest Latest Latest Latest Latest Latest Latest
Compliant Cloud Q2 2020 N/A Rocky Ocata N/A N/A N/A

Compute

  Frankfurt London Stockholm Karlskrona New York Dubai Tokyo
Nova Nova Rocky Rocky Rocky Rocky Ocata Queens Pike
*HPC Yes Yes Yes Yes N/A N/A N/A

Bare Metal

  Frankfurt London Stockholm Karlskrona New York Dubai Tokyo
*Dedicated Servers Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Storage

  Frankfurt London Stockholm Karlskrona New York Dubai Tokyo
Swift Swift (legacy) Yes N/A Yes Yes Yes Yes Yes
Swift Swift V2/RGW Yes N/A Q2 2020 Yes N/A Yes Yes
Cinder Cinder Rocky Rocky Rocky Rocky Ocata Queens Pike

Shared Services

  Frankfurt London Stockholm Karlskrona New York Dubai Tokyo
Keystone Keystone Rocky Rocky Rocky Rocky Rocky Queens Pike
Glance Glance Rocky Rocky Rocky Rocky Ocata Queens Pike
Barbican Barbican Rocky N/A Rocky Rocky N/A N/A N/A

Networking

  Frankfurt London Stockholm Karlskrona New York Dubai Tokyo
Neutron Neutron Rocky Rocky Rocky Rocky Ocata Queens Pike
Octavia Octavia Rocky Q2 2020 Rocky Rocky N/A N/A N/A
*City Connect Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
*Cloud Connect Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
*IP Transit Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Orchestration

  Frankfurt London Stockholm Karlskrona New York Dubai Tokyo
Heat Heat Rocky Rocky Rocky Rocky Ocata Queens Pike

Workload Provisioning

  Frankfurt London Stockholm Karlskrona New York Dubai Tokyo
Magnum Magnum Rocky Rocky Rocky Rocky N/A Queens N/A

Web Frontend

  Frankfurt London Stockholm Karlskrona New York Dubai Tokyo
Horizon Horizon Custom Custom Custom Custom Custom Custom Custom

Virtualisera din it-infrastruktur i City Cloud


Kom igång