Utforska

Projekt och Funktioner

OpenStack projekt och funktioner i City Cloud


En lista över tillgängliga och planerade OpenStack-projekt och funktioner i City Cloud.


Denna matris visar våra OpenStack-tjänster samt vilka versioner vi erbjuder i våra publika regioner. Vissa funktioner som dedikerade servrar och High Performance Computing är inte en del av den officiella OpenStack-projektportfolion och är därmed markerad med (*). Dessa funktioner presenteras i denna matris för att visa på vårt totala publika erbjudande. Alla framtida lanseringsdatum är ungefärliga och kan komma att justeras.

OpenStack Versions

  Frankfurt Stockholm Karlskrona New York Dubai Tokyo
Public Cloud Victoria Victoria Victoria Ocata Victoria Victoria
Private Cloud Latest Latest Latest Latest Latest Latest
Compliant Cloud Victoria Ocata

Compute

  Frankfurt Stockholm Karlskrona New York Dubai Tokyo
Nova Nova Yes Yes Yes Yes Yes Yes
*HPC Yes Yes Yes

Storage

  Frankfurt Stockholm Karlskrona New York Dubai Tokyo
Swift Swift V2/RGW Yes Yes Yes Yes Yes
Cinder Cinder Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Shared Services

  Frankfurt Stockholm Karlskrona New York Dubai Tokyo
Keystone Keystone Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Glance Glance Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Barbican Barbican Yes Yes Yes Yes

Networking

  Frankfurt Stockholm Karlskrona New York Dubai Tokyo
Neutron Neutron Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Octavia Octavia Yes Yes Yes Yes Yes
*City Connect Yes Yes Yes Yes Yes Yes
*Cloud Connect Yes Yes Yes Yes Yes Yes
*IP Transit Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Orchestration

  Frankfurt Stockholm Karlskrona New York Dubai Tokyo
Heat Heat Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Containers

  Frankfurt Stockholm Karlskrona New York Dubai Tokyo
Magnum Magnum Yes Yes Yes Yes Yes

Virtualisera din it-infrastruktur i City Cloud


Kom igång
Välj språk
City Cloud är en tjänst från City Cloud är en tjänst från City Network
Välj språk
City Cloud är en tjänst från

City Cloud är en tjänst från City Network